Maart 2024

We zijn heel erg blij dat we op dit moment halverwege zijn met het aantal inclusies. We hebben op dit moment 1500 van de beoogde 3000 deelneemsters geïncludeerd. 

Januari 2023:

Het informatiefilmpje van de TUBA-WISP II studie is nu beschikbaar!

Augustus 2022:

Er doen momenteel ruim 1000 van de benodigde 3000 vrouwen mee aan ons onderzoek! We willen alle deelneemsters heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.